2008 - 2009

Pieta, 135x115, 2006 - 2009
Pieta, 135x115, 2006 - 2009
Ikaros, 135x165, 2007 - 2008
Ikaros, 135x165, 2007 - 2008
Ecce homo, 100x80, 2008
Ecce homo, 100x80, 2008
Krásný svět, 140x110, 2008
Krásný svět, 140x110, 2008
Salome, 180x200, 2008
Salome, 180x200, 2008
Ikarův pád, 2x115x135, 2009
Ikarův pád, 2x115x135, 2009
Křik, 130x100, 2009
Křik, 130x100, 2009
Odpadky, 180x140, 2009
Odpadky, 180x140, 2009
Pád, 2x135x110, 2009
Pád, 2x135x110, 2009
Pád, 2x140x180, 2009
Pád, 2x140x180, 2009
Průnik, 180x140, 2009
Průnik, 180x140, 2009
Separace, 180x140, 2009
Separace, 180x140, 2009
Siesta, 180x140, 2009
Siesta, 180x140, 2009
Zahrada Eden, 110x140, 2009
Zahrada Eden, 110x140, 2009
Previous Next