Aktuality

Ivan Bukovský - 70

Unikátní výstava v Královském letohrádku na Pražském hradě

Od května do září (25. 5. – 27. 9. 2020) se veřejnosti dostává mimořádné příležitosti shlédnout tvorbu malíře ve výstavních prostorách, které divákovi dovolí Bukovského monumentální plátna vnímat a prožít naplno.

Kruh malířových přátel, výtvarníků, muzikantů, sběratelů a znalců umění na Pražský hrad přitáhne dílo reprezentanta české expresivní figurace druhé poloviny dvacátého století, nepodbízející se režimu a, v jiné rovině, vzdorující postmoderně a konceptualismu.

Zajímají vás detaily? Pak navštivte stránku s podrobnými informacemi.

Tisková zpráva ke stažení

Výstavu pořádá Kancelář prezidenta republiky, Správa Pražského hradu a Mozaika – sdružení pro volný čas dětí a mládeže, pro vzdělávání, výchovu a osvětu, z.s.

Live stream vernisáže 25. 5. od 14.00

Dílo Ivana Bukovského se vyznačuje výjimečným citem pro monumentální prostor, v němž kompoziční perspektiva a expresivní figurální gesto vytváří celistvou, až scénograficky koncipovanou arénu. Člověk se v tomto „osudovém prostředí“ mnohdy pohybuje v mezních situacích, na pokraji (fyzického i mravního) pádu do propasti. V této autorově nejpříznačnější vyjadřovací poloze se projevuje jeho hluboké zakotvení v prolínajících se myšlenkových proudech bible a starořecké mytologie. Autor tato alegorická svědectví o prapodstatě lidskosti pak živě konfrontuje ve svých obrazech s reáliemi moderního světa. Zdůrazňuje tím, že člověk není „všemohoucí“ kapitolou sám o sobě, jak by si (zejména v dnešní době!) rád myslel, ale nedílnou součástí „věčného řetězce“ duchovní kontinuity.

Výtvarná řeč Ivana Bukovského má své bezprostřední kořeny v Nové figuraci druhé poloviny 60. let 20. století, kdy se mladí umělci symbolikou lidské postavy kriticky vyjadřovali k situaci soudobé společnosti. V jeho obrazech však také sledujeme podnícený dialog s renezančními mistry, s šerosvitovým tělesným dramatem Rembrandta či Goyi, ale také s Francisem Baconem, jehož existenciálně vypjatá figurální dynamika se od 70. let 20. století stala mocným inspiračním zdrojem pro řadu příslušníků Bukovského umělecké generace. Obsahy Bukovského obrazů, přesahující historicky vymezený čas, se tak ztvárňují obdobně přesahovou stylistickou rozmluvou mezi minulostí a přítomností.

Kolekce děl, kterou Ivan Bukovský představuje v Galerii Františka Drtikola v Příbrami u příležitosti svých sedmdesátin, je stručným průřezem tvorbou posledních pěti let. Jako výmluvný úvod k souboru novějších prací se zde také objevují tři raná díla (Událost v 11.58:03, 1973, V parku, 1974, Dobrý večer, 1975) ze sbírek GASK – Galerie Středočeského kraje. Tyto obrazy pocházejí z klíčového období autorovy dráhy, kdy si pro sebe ozřejmil řadu postupů, které rozvíjí dodnes, tj. odkrývání významů skrytých za zjevnou skutečností, což znamená objevování mystéria ve všednosti; a pozorování zneklidněné současnosti s uvážlivým odstupem, což znamená hledání řádu a rovnováhy v chaosu.

Obrazy Ivana Bukovského s neutuchající energií a tázavostí vypovídají o nekončících vzestupech a pádech člověka v jeho pátrání po Bohu a v jeho sebeklamném vtělování se do božího postavení. Proti této neukojitelné „žízni po nemožném“ ve světě, kde se lidské vjemy stále více zprostředkovávají digitálně, se naopak staví autorovo celoživotní přesvědčení, že „Prostřednictvím umění hledáme Boha v Člověku.“

Richard Drury

 
Ivan Bukovský - Jan Smetana a jeho škola
Ivan Bukovský - Stavy mysli
Ivan Bukovský - Obrazy
Ivan Bukovský - Asfalty a proroci
Ivan Bukovský - Strahovský (g)ambit
Ivan Bukovský - Ändrogynní povaha Bytí
Ivan Bukovský - Obrazy
Ivan Bukovský - V lágru
Ivan Bukovský - Kaddiš
Ivan Bukovský - Obrazy a keramika
Ivan Bukovský - Volné sdružení M v Synagoze
Ivan Bukovský - Výtvarnické konfese
Ivan Bukovský - Památník Terezín
Ivan Bukovský - Památník Terezín
Ivan Bukovský - Památník Terezín
Ivan Bukovský - Obrazy
Ivan Bukovský - Památník Terezín
Ivan Bukovský - Tělo - Znak
Ivan Bukovský - proces na zámku
Ivan Bukovský - Z posledních let
Ivan Bukovský - útržky příběhů
Ivan Bukovský - útržky příběhů

logo yellow

Web by KOWORKS.CZ